با نمونه سوالات ارشد کتابداری و اطلاع رسانی،

درخواست حذف این مطلب
نمونه سوالات ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، گرایش مدیریت فن آوری اطلاعات نمونه سوالات ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، گرایش مدیریت فن آوری اطلاعات، در قالب pdf و در 16 صفحه، شامل دروس زیر اصول و روش های مطالعه مستقل، داده پردازی (آموزش محور)، مدیریت اطلاعات و دانش (آموزش محور) طراحی مدیریت نظام ها و پایگاه های اطلاعات